Συγκόλληση παλιού με νέο σκυρόδεμα

Προκύπτει συχνά στις κατασκευές η ανάγκη να συγκολλήσουμε στατικά ή και απλά στεγανό παλιό με νέο σκυρόδεμα. Στη στατική συγκόλληση αποκαθίσταται μόνο η λιθικότητα, δηλαδή τα δύο σκυροδέματα γίνονται στην ουσία  ένα και υπάρχει πλήρης μεταβίβαση των τάσεων από το ένα στο άλλο. Σε μια στεγανή συγκόλληση αυτό που μας ενδιαφέρει απλά είναι να μη περνάει το νερό από την διεπιφάνεια των σκυροδεμάτων. Αυτό είναι πιο εύκολο και πολύ πιο οικονομικό να επιτευχθεί. Συνήθως χρησιμοποιούμε…

Περισσότερα