Επισκευαστικά κονιάματα FOSROC

H FOSROC διαθέτει μία σειρά από υψηλής ποιότητας επισκευαστικά κονιάματα για την εύκολη και αξιόπιστη επισκευή ενανθρακωμένου ή προσβεβλημένου από χλωριόντα σκυροδέματος. Τα επισκευαστικά κονιάματα διαφοροποιούνται με βάση διάφορους παράγοντες όπως: Κοκκομετρία που ορίζει συνήθως τα μέγιστα πάχη για κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες Ταχύτητα πήξης. Τα ταχύπηκτα κονιάματα μειώνουν το χρόνο απόδοσης των επισκευαστικών επιφανειών σε κανονική χρήση Το ιξώδες των κονιαμάτων αφού ανακατευθούν με νερό. Υπάρχουν θιξοτροπικά κονιάματα που στέκονται σε κάθετες επιφάνειες και…

Περισσότερα