Σφράγιση αρμών σε τεχνικά έργα

Υπολογισμός Απαιτούμενης Ποσότητας   Για το σωστό υπολογισμό της απαιτούμενης ποσότητας σφραγιστικού αρμών, χρησιμοποιείται ο ακόλουθος τύπος: Πλάτος αρμού (mm) x Βάθος αρμού (mm) x Μήκος αρμού (m) Όγκος φύσσιγγας ή σωληναρίου (ml)   Προετοιμασία Υποστρώματος Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό, καθαρό, απαλλαγμένο από σκόνη, λάδια, χαλαρά σωματίδια και οποιοδήποτε ξένο σώμα μπορεί να μειώσει την πρόσφυση. Σε περίπτωση επανασφράγισης αρμού, το υφιστάμενο υλικό πρέπει να αφαιρείται πλήρως και η νέα σφράγιση να πραγματοποιείται…

Περισσότερα