Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
Επισκευή Δομικών Στοιχείων με Χρήση Εκτοξευόμενου Σκυροδέματος Περισσότερα...

Επισκευή Δομικών Στοιχείων με Χρήση Εκτοξευόμενου Σκυροδέματος

Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα – Ορισμοί Ως εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (shotcrete, gunite ή sprayed concrete) ορίζεται το σκυρόδεμα που διαστρώνεται πάνω σε μια επιφάνεια με εκτόξευσή του από ακροφύσιο, ώστε να σχηματίζει στρώση σκυροδέματος με συνάφεια πάνω στην εν λόγω επιφάνεια. Είναι μια μέθοδος αποκατάστασης, η οποία βρίσκει εφαρμογή σε έργα όπου η επιφάνεια εφαρμογής είναι συνήθως μεγάλη (γέφυρες, σήραγγες, διαφραγματικοί τοίχοι, πασσαλότοιχοι, φράγματα κλπ.) ή όπου η επέμβαση με συμβατικές τεχνικές όπως είναι η χρήση θιξοτροπικών και/ή…

Περισσότερα
Εφαρμογή Αναστολέα Διάβρωσης με τη Μέθοδο του Εμποτισμού Περισσότερα...

Εφαρμογή Αναστολέα Διάβρωσης με τη Μέθοδο του Εμποτισμού

Διάβρωση Οπλισμού Η διάβρωση του οπλισμού στις κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα οφείλεται κατά βάση στην ενανθράκωση του σκυροδέματος και στη διείσδυση χλωριόντων. Η προστασία του χαλύβδινου οπλισμού διασφαλίζεται από το υψηλό αλκαλικό pH του σκυροδέματος (~12,5). Η διείσδυση ουσιών, όπως το CO2 και τα χλωριόντα καταστρέφουν σταδιακά την προστατευτική αυτή στρώση που περιβάλλει τις ράβδους οπλισμού, με αποτέλεσμα την έναρξη της διάβρωσής τους. Η παρουσία οξυγόνου και υγρασίας είναι καθοριστικοί παράγοντες για την επιτάχυνση του…

Περισσότερα
Διάβρωση οπλισμού Περισσότερα...

Επισκευή – Αποκατάσταση Ενανθρακωμένου Σκυροδέματος

Διάβρωση Οπλισμού Η διάβρωση του οπλισμού στις κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα οφείλεται κατά βάση στην ενανθράκωση του σκυροδέματος και στη διείσδυση χλωριόντων. Η προστασία του χαλύβδινου οπλισμού διασφαλίζεται από το υψηλό αλκαλικό pH του σκυροδέματος (~12,5). Η διείσδυση ουσιών, όπως το CO2 και τα χλωριόντα καταστρέφουν σταδιακά την προστατευτική αυτή στρώση που περιβάλλει τις ράβδους οπλισμού, με αποτέλεσμα την έναρξη της διάβρωσής τους. Η παρουσία οξυγόνου και υγρασίας είναι καθοριστικοί παράγοντες για την επιτάχυνση του…

Περισσότερα
Blow holes Περισσότερα...

Αποκατάσταση – Πλήρωση Επιφανειακών Κενών Σκυροδέματος

Επιφανειακά Κενά Σκυροδέματος (Blow Holes) Τα επιφανειακά κενά σκυροδέματος είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο που συναντάται στις κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος μετά την αφαίρεση του ξυλότυπου ή μεταλότυπου. Οφείλονται στην παγίδευση φυσαλίδων αέρα, σφαιρικού συνήθως σχήματος στη μάζα του σκυροδέματος, κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης λόγω ανεπαρκούς δόνησης. Προετοιμασία Υποστρώματος To υπόστρωμα πρέπει να είναι δομικά σταθερό, καθαρό, απαλλαγμένο από χαλαρά σωματίδια, λάδια, σκόνες. H επιφάνεια θα διαβρέχεται με καθαρό νερό πριν την εφαρμογή κονιαμάτων, διασφαλίζοντας ότι…

Περισσότερα