Οπλισμός Οδοστρώματος Έναντι Ανακλαστικής Ρηγμάτωσης

Το Πρόβλημα Οι ρηγματώσεις και παραμορφώσεις των εύκαμπτων οδοστρωμάτων οφείλονται κατά κύριο λόγο σε εκτεταμένο κυκλοφοριακό φόρτο, γήρανση της ασφάλτου και θερμοκρασιακές μεταβολές. Η υγρασία διεισδύει εντός του ρηγματωμένου οδοστρώματος, μειώνει την αντοχή της υπόβασης και τελικά επιταχύνει τη φθορά. Έρευνες έχουν δείξει ότι ο ρυθμός επανεμφάνισης ρωγμών στην επιφάνεια ενός οδοστρώματος μετά από εργασίες αποκατάστασής του χωρίς τη χρήση οπλισμού είναι της τάξης των 2 cm το χρόνο. Πολλές καινούριες ασφαλτικές στρώσεις υπόκεινται σε…

Περισσότερα