• Επιφανειακά Κενά Σκυροδέματος (Blow Holes)

Τα επιφανειακά κενά σκυροδέματος είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο που συναντάται στις κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος μετά την αφαίρεση του ξυλότυπου ή μεταλότυπου. Οφείλονται στην παγίδευση φυσαλίδων αέρα, σφαιρικού συνήθως σχήματος στη μάζα του σκυροδέματος, κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης λόγω ανεπαρκούς δόνησης.

Blow holes

  • Προετοιμασία Υποστρώματος

To υπόστρωμα πρέπει να είναι δομικά σταθερό, καθαρό, απαλλαγμένο από χαλαρά σωματίδια, λάδια, σκόνες. H επιφάνεια θα διαβρέχεται με καθαρό νερό πριν την εφαρμογή κονιαμάτων, διασφαλίζοντας ότι τα κενά κατά την αποκατάσταση θα είναι επαρκώς νωπά. Τυχόν λιμνάζοντα νερά θα απομακρύνονται.

  • Εφαρμογή Κονιαμάτων Φινιρίσματος και Πλήρωσης Κενών

Μετά την ολοκλήρωση της άνω εργασίας, ακολουθεί η εφαρμογή του κονιάματος φινιρίσματος και πλήρωσης κενών, το οποίο μπορεί να είναι είτε ενός συστατικού (Renderoc FCXtra)  είτε δύο συστατικών (Renderoc ST05).

– Εφαρμογή Renderoc FCXtra

To Renderoc FCXtra είναι ενός συστατικού, τροποποιημένο με πολυμερή τσιμεντοειδές κονίαμα φινιρίσματος και εξομάλυνσης επιφανειών από σκυρόδεμα. To περιεχόμενο ενός σάκου αναμιγνύεται με καθαρό νερό με τη χρήση αργόστροφου μηχανικού αναδευτήρα μέχρι την παραγωγή ενός ομοιογενούς, κρεμώδους υφής κονιάματος χωρίς συσσωματώματα. Η εφαρμογή του πραγματοποιείται με μεταλλική σπάτουλα και το πάχος εφαρμογής του είναι 0-6 mm.

– Δοσολογία: 6,75-7,7 lt νερού/σάκο 25 kg

– Απόδοση: 16,2 lt κονιάματος/σάκο 25 kg

Αποκατάσταση- Πλήρωση Επιφανειακών Κενών Σκυροδέματος

– Εφαρμογή Renderoc ST05

To Renderoc ST05 είναι δύο συστατικών, τσιμεντοειδές κονίαμα επισκευής, προστασίας και εξομάλυνσης επιφανειών από σκυρόδεμα, ενώ επιπλέον σχηματίζει ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό φράγμα προστασίας της επιφάνειας έναντι ενανθράκωσης και διείσδυσης χλωριόντων.  Τα δύο συστατικά (σάκος 20 kg, δοχείο 5 lt) αναμιγνύονται με τη χρήση αργόστροφου μηχανικού αναδευτήρα μέχρι την παραγωγή ενός ομοιογενούς, κρεμώδους υφής κονιάματος χωρίς συσσωματώματα. Η εφαρμογή του πραγματοποιείται με βούρτσα, ρολό ή μεταλλική σπάτουλα και το πάχος εφαρμογής του είναι 0-5 mm.

– Απόδοση: 12 lt κονιάματος/κιτ

– Λίστα Χρησιμοποιούμενων Υλικών

(i) Renderoc FCXtra: Eνός συστατικού, τροποποιημένο με πολυμερή τσιμεντοειδές κονίαμα φινιρίσματος και εξομάλυνσης επιφανειών από σκυρόδεμα

(ii) Renderoc ST05: Δύο συστατικών, τσιμεντοειδές κονίαμα επισκευής, προστασίας και εξομάλυνσης επιφανειών από σκυρόδεμα